🔸 بررسی مشکلات خط تاکسی مریانج

به گزارش روابط عمومی شهرداری مریانج، در راستای سرویس دهی بهتر به شهروندان، بررسی مشکلات خط تاکسی مریانج و رسیدگی به امور تاکسیران این خط، جلسه ای در صحن شورای شهر برگزار شد.
در این جلسه، علاوه بر رئیس و اعضای شورای مریانج، سلطانی رئیس بازرسی سازمان حمل و نقل شهرداری همدان، طلایی مسئول بازرسی تاکسیرانی همدان‌ و سعادتی مسئول خط مریانج حضور داشتند.
در این جلسه تصمیمات لازم در خصوص موارد ذکر شده صورت گرفت.

photo_۲۰۲۱-۱۰-۱۵_۰۹-۱۵-۱۲

نوشته های مرتبط