سخنرانی شهردار مریانج در جمع نمازگزاران

سخنرانی شهردار مریانج در جمع نمازگزاران مسجد پنج تن آل عبا(ع)

شهردار حمیدرضا صمیمی

صمیمی


مسعود علیمحمدی شهردار مریانج به مناسبت دهه فجر و همچنین به منظور گفتگوی بی واسطه و رودرو با شهروندان، در بین نمازگزاران مسجد پنج تن آل عبا(ع) حاضر شد و دقایقی با این عزیزان صحبت کرد و گزارش از عملکرد یکساله شهرداری را ارائه نمود.

سخنرانی شهردار مریانج در جمع نمازگزاران حسینیه ابوالفضلی(ع)

حمیدرضا صمیمی

pldnvqh wldld


مسعود علیمحمدی شهردار مریانج به مناسبت دهه فجر و همچنین به منظور گفتگوی بی واسطه و رودرو با شهروندان، در بین نمازگزاران حسینیه ابوالفضلی(ع) حاضر شد و دقایقی با این عزیزان صحبت کرد و گزارش از عملکرد یکساله شهرداری را ارائه نمود.

نوشته های مرتبط