سخنرانی رئیس شورای شهر مریانج در نماز جمعه

مرتضی مظاهری رئیس شورای اسلامی شهر مریانج با حضور در نماز جمعه آخرین هفته از سال ۱۴۰۲ حضور پیدا کرد و در بین دو نماز ظهر و عصر گزارشی از عملکرد شورای شهر را ارائه نمود.

مرتضی مظاهری

شورای شهر


گفتنی است مشروح کامل سخنان رئیس شورای اسلامی شهر به زودی منتشر خواهد شد.

نوشته های مرتبط