خدمات الکترونیکی

c333f118.1با اختراع شیوه های نوین برقراری ارتباط، فاصله ها دیگر مفهوم خود را ازدست داده و سازمان های سنتی در دنیای ارتباطات کنونی پاسخگوی نیازهای نبوده و بدون استفاده از شیوه های نوین و روابط عمومی الکترونیک نمی توان به موفقیت قابل توجهی در سازمان دست یافت.

امروز سازمان ها به سرعت در حال تغییر شیوه ها از حالت سنتی به الکترونیکی بوده و به سمت استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات پیش می‌روند. تغییرات شگرف در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد سازمانها و دولت های الکترونیک، گسترش قلمرو نفوذ اینترنت در سراسر جهان و ظهور پایگاه های مختلف اینترنتی و شبکه‌های گسترده اجتماعی ورسانه‌های جدید،تولید نرم‌افزارهای پیشرفته،توسعه وبلاگ‌ها، نشریات الکترونیکی و سایر رو‌ش‌های استفاده از فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات در روابط عمومی، زمینه ای مناسب را برای توسعه وتنوع بخشی به خدمات الکترونیک فراهم آورده است.

در عصر کنونی ما که عصر ارتباطات نام گرفته است سرعت انتقال داده و اطلاعات حرف نخست را می زند ، بنابراین الکترونیکی کردن وظایف امری حائز اهمیت بوده به نحوی که با بهره گیری از شیوه  های جدید و حداقل نیروی انسانی و هزینه، یک سازمان پرسرعت و با دامنه نفوذ و تاثیر گذاری بیشترو کارآمد بوجود آمده و کارکنان که همان مشاوران دستگاه و سازمان میباشند به جای پرداختن به روشهای کهنه و سنتی با بهره گیری از خدمات الکترونیک سازمان را در راستای نیل به اهداف برنامه ریزی شده سوق داده تا پل ارتباطی مردم و مسئولان با نقش کلیدی و منحصر به فرد سازمان ها مستحکمتر و قابل اطمینان تر شود.

در سیستم های پیشرفته و پویا، خدمات الکترونیک بخشی مجزا از نظام مدیریت درسازمان نبوده و به عنوان جزئی از آن سیستم همچون پل ارتباطی دو سویه و همسنگ برای سازمانها و مخاطبان ایفای نقش می کند. در این میان، فن‌آوری اطلاعات به عنوان یک ابزار جدید و قوی مدیریتی می‌تواند هر گونه تغییر در فرایندهای ارتباطی واطلاع‌ رسانی و همچنین اجرای موفقیت آمیز آنها را در سازمان ها بسیار دقیق تر وسریعتر محقق سازد.

همچنین استفاده از فناوری های اطلاعات و تنوع ابزارهای الکترونیکی نه تنها باعث از بین رفتن موانع فیزیکی ارتباط بین مخاطبان و سازمانهاگردیده بلکه با تغییر شکل و قیافه ارتباطات و آسان سازی و ساده نمودن روش های ارتباطی بر حسن ارتباط آنان نیز افزوده است.

شهرداری مریانج در راستای استفاده از این خدمات تمام تلاش خود را برای استفاده از فناوری های موجود بکار برده و تلاش می کند که بتواند در این قسمت خدمات مناسبی را به شهروندان ارائه نماید.