تقدیر از اعضای شورای اسلامی شهر مریانج

به مناسبت روز شورا:
نهم اردیبهشت ماه سالروز تشکیل شورای شهر و روستا در تقویم ملی کشور به نام «روز شوراها» نامگذاری شده است.
به همین منظور مهندس علیمحمدی شهردار مریانج با حضور در صحن شورای شهر با اهدای لوح سپاس از زحمات اعضای شورا تقدیر کرد.
عکس: مجتبی دی‌آبادی

شورا مریانج

شورا مریانج

نوشته های مرتبط