تصاویری از برف روبی معابر

تلاش بی وقفه نیروهای خدماتی شهرداری برای برف روبی معابر

نیروهای خدماتی شهرداری مریانج از همان ساعات اولیه بارش با حضور در معابر، بی وقفه و به صورت یکسره نسبت به برف روبی و نمک پاشی اقدام کردند.

shora6maryanaj26

shora6maryanaj24

shora6maryanaj25

shora6maryanaj27

shora6maryanaj28

نوشته های مرتبط