باز کردن زیر دالان کوچه شهدا + تشکر اهالی

با توجه به اولویت های شورای اسلامی شهر مریانج و پیگیری متعدد شورا اسلامی در نهایت توافق نهایی با مالک معبر اصلی ورودی که بصورت زیر دالان بود انجام و شهرداری در سال ۱۳۹۳ اقدام به تخریب و بازگشایی معبر موصوف کرد. در این راستا معبر ورودی بطور کامل باز و دسترسی خانواده های ساکن در این کوچه بصورت کامل و بدون هر گونه احتمال حادثه ای از ریزش دالان فوق انجام گردید.

اعضای کوچه شهدا نیز با نصب بنر از این اقدام شورا و شهرداری تشکر کردند.

شهرداری مریانج

شهرداری مریانج

شهرداری مریانج

شهرداری مریانج

نوشته های مرتبط