لیست نامزدهای شورای شهر مریانج اعلام شد

با اعلام رسمی فرمانداری همدان و در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی اسامی و کد نامزد‌های ششمین دوره انتخابات شورا‌های شهر مریانج منتشر شد.
1410967_243

۱٫ معصومه افروزی – کد انتخاباتی ۱۶
۲٫ علی امیرپور – کد انتخاباتی ۱۷
۳٫ اکبر تجری – کد انتخاباتی ۱۹
۴٫ حامد تجری – کد انتخاباتی ۲۱
۵٫ ابراهیم تراویده – کد انتخاباتی ۲۴
۶٫ صابر رشیدی – کد انتخاباتی ۲۷
۷٫ میثم شعبانی‌مقصود – کد انتخاباتی ۲۸
۸٫ مرتضی صالحی – کد انتخاباتی ۲۹
۹٫ میثم عابدی گلشاد – کد انتخاباتی ۴۱
۱۰٫ رضا عنایتی‌ضمیر – کد انتخاباتی ۴۲
۱۱٫ وحید عنایتی‎ضمیر – کد انتخاباتی ۴۵
۱۲٫ سمیرا قادری ندیب – کد انتخاباتی ۴۶
۱۳٫ فرشته قدرتی نصرآبادی – کد انتخاباتی ۴۷
۱۴٫ محمود مسیبی – کد انتخاباتی ۴۸
۱۵٫ باقر مظاهری – کد انتخاباتی ۴۹
۱۶٫ مرتضی مظاهری – کد انتخاباتی ۵۱
۱۷٫ میثم مظاهری – کد انتخاباتی ۵۲
۱۸٫ محمد معینی‌اطهر – کد انتخاباتی ۵۴
۱۹٫ مقدس یوسفی – کد انتخاباتی ۵۹

نوشته های مرتبط