فیلم: با تلاش اعضای شورا همه مناطق مسکونی شهر به خط اتوبوسرانی متصل شدند

نوشته های مرتبط