شهردار مریانج خبر داد:فاز اجرایی بوستان ورزش مریانج

بوستان

به گزارش روابط عمومی شهر داری مریانج علیزاده ضمن  تأکید بر لزوم توجه به افزایش سرانه فضای سبز شهری، از آغاز عملیات عمرانی احداث بوستان ورزش خبر داد. وی در ادامه  تأثیر مستقیم احداث بوستان ها بر توسعه نشاط اجتماعی را مسئله ای انکار ناپذیر برشمرده و خاطرنشان کرد: امروز فضاهای سبز به ویژه پارکها و بوستانها در شهرها از اهمیت زیادی برخوردار هستند زیرا این فضاها در وهله‌ اول بر سلامت روان شهروندان تاثیر مستقیم و مثبتی دارند و با تلطیف روحیات و آرامش روحی از فشارهای روزمره‌ی زندگی آن که به طور خاصه در شهرهای ماشینی امروزی ایجاد شده است، می کاهند و به توسعه نشاط و پویایی اجتماعی می انجامند و از سوی دیگر از بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می کنند.
شهردار مریانج افزود: با توجه به نیازسنجی انجام شده احداث، توسعه و ساماندهی بوستانها و پارکها را با هدف ارتقای شرایط پایدار زیستی و اکولوژیکی، زیباسازی و ایمنی منظر شهری، کاهش آلودگی های محیط زیست را در دستور کار قرار داده ایم.
علیزاده با  اشاره به آغاز عملیات اجرایی احداث بوستان ورزش تصریح کرد: این پارک با مساحتی بالغ بر ۱۴۰۰ متر مربع از اعتبارات داخلی شهرداری، در انتهای خیابان شهید حبیب مظاهری و بلوار امام حسین(ع) غربی در حال احداث می باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این بوستان در مرحله اجرای جدولگذاری و محوطه سازی پیاده روها می باشد، بیان داشت: این بوستان در راستای اجرای سیاست محله محوری احداث می شود تا زمینه حضور فعالیت‌های اجتماعی و تفریحی برای ساکنان این محله فراهم شود.

نوشته های مرتبط