بازدید میدانی اعضای شورای شهر از ساختمان تجاری شهرداری

اعضای دوره جدید شورای شهر و شهردار مریانج با حضور در پورژه ساختمان تجاری شهرداری از این محل

این ساختمان در ۴ هزار متر مربع در یکی از بهترین نقاط شهر واقع شده است که یکی از پروژه‌های مهم شهرداری است و این روزها با پیشرفت ۷۵ درصدی در حال انجام عملیات عمرانی است.

shora6maryanaj13

shora6maryanaj14

shora6maryanaj15

shora6maryanaj16 بازدید کردند.

نوشته های مرتبط