سخن شهردار

در اغلب شهرهای توسعه یافته در دنیا شهروندان خود را در ساختن و مدیریت شهر سهیم میدانند و آنرا بنوعی جزیی از زندگی و کار خود بحساب می آورند. فضای شهر یکی از قسمت های زندگی هر انسانی است که در آن زندگی می کند. در مفاهیم جدید شهر نشینی مفهوم خود را تقریبا از دست داده و به مفهوم شهروندی بیشتر توجه میشود. شهروند کسی است که تمام تلاش خود را مانند مدیران شهری در حد توان خود برای بهبود شرایط محیطی و اجتماعی و فرهنگی صرف میکند.
مردم شهر با سابقه ای بالغ بر ۵۰ سال سابقه داشتن شهرداری این تمرین را از قدیم شروع کرده و خود را در سرنوشت خویش دخیل دانسته و میدانند بر این اساس و با توجه به موقعیت های خاص شهر مریانج از جمله ورودی غرب شهر همدان ، وضعیت جغرافیایی مناسب ، فاصله بسیار کم از مرکز استان ، وجود زیر ساخت های مناسب شهری ، ورزشی ، اجتماعی ، مذهبی و.. همچنین قرار گرفتن در منطقه خوش آب وهوا و دسترسی به دامنه های زیبای الوند و مسیر ورودی برای روستاهای قرار گرفته در مسیر امامزاده کوه و برخورداری از زمین های حاصل خیز و منابع آبی مناسب و.. می تواند بعنوان نمونه و الگویی از یک شهر خوب برای زندگی ، کار و استراحت باشد.
همخوانی مردم در این شهر با فرهنگ و شهدا و برجسته بودن فرهنگ مذهبی در این شهر خصوصا مراسمات عاشورا و.. این شهر را در بین شهرهای مشابه خود نمونه و مجزا کرده است. آیین‌های سنتی و مذهبی محرم بر غنای فرهنگ و تمدن این شهر افزوده، و عطر ایثار و شهادت در سراسر کوچه و خیابان های این شه پراکنده است، بر این اساس روح نوع‌دوستی تا مرز از جان گذشتن را در کالبد این شهر میتوان به عینه مشاهده کرد.
بر این اساس و با توجه به موارد فوق نیاز اصلی شهر مریانج برنامه ریزی برای توسعه در بخش های مختلف اجتماعی ، فرهنگی و کالبدی است. توسعه ای که در طول مدت تکمیل کننده تلاش گذشتگان برای رشد این شهر باشد. بی شک آموزش های شهروندی و نگاه به زیبا سازی محیطی و ایجاد بسترهای مناسب خدماتی در این شهر از الویت های اصلی برای مدیریت شهر مریانج خواهد بود. این نگاه در کنار تلاش و توجه شورای محترم شهر و همراهی با برنامه های فوق رشد را دو چندان کرده و سرعت اتفاقات مناسب را به آن بخشیده است.
امید آن دارم در سایه عنایات خداوند متعال و در کنار همکاری و همراهی شما شهروندان عزیز در کنار شورای اسلامی شهر بتوانیم خدمات مناسبی برای توسعه شهر مریانج در اختیار مردم قرار دهیم. تا در آینده ای نزدیک شهری داشته باشیم برگرفته از تمام فاکتورهای یک شهر خوب برای زندگی ، کار و استراحت.

محسن معصوم علیزاده