رنگ آمیزی سرعت‌کاه‌های جدید شهر

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و خدمات الکترونیک شهرداری مریانج، پس از نصب سرعت‌کاه‌های سطح شهر، تمامی این سرعت‌کاه‌ها توسط عوامل واحد زیباسازی و فضای سبز شهرداری رنگ آمیزی شد.
این سرعت‌کاه‌ها با استفاده از رنگ‌های ترافیکی و دوجزئی که با دوام بالا هستند رنگ آمیزی شدند.
همچنین تابلوهای هشدار دهنده سرعت‌کاه نیز قبل از نصب آنها در صدمتری نصب شده بود.

 

3126354165165151

نوشته های مرتبط