راهبرد شهرداری مریانج برای درآمد پایدار

شهرداری به عنوان متولی اصلی مدیریت شهر،برای اداره شهر وظایفی را بر عهده دارد. این وظایف بسیار گسترده و متنوع است و در کنار آن ها هزینه‌های زیادی نیز بر دوش دارد که برای تأمین آن نیازمند کسب درآمدهای کلان است و از آنجایی که شهرداری‌ها برخلاف سایر نهادهای فعال در امور شهر بودجه مصوب و مشخص دولتی ندارند برای تأمین هزینه‌های خود با معضل مواجه هستند.

این معضل در شهرهای مختلف به شکلی خود نمایی می کند  زیرا فراهم آوردن بسترهایی متناسب با جمعیت و گستره فیزیکی  هر شهری از جمله تأمین زیرساخت‌ها بسیار ضروری و در عین حال هزینه‌بر است، بنابراین در صورتی که مدیریت شهر نتواند منابع درآمدی پایداری برای خود در نظر بگیرد، روند رشد و توسعه پایدار شهر نیز تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد.

در این راستا، علیزاده به بیان مهمترین راهبرد های شهرداری مریانج ،برای حصول در آمد پایدار پرداختند.

وی نقطه شروع تصمیمات در این حوزه را از شورای سوم شهر ذکر نموده و و در ادامه افزودکه این به این معنا نیست که در شوراهای قبل از آن تصمیماتی لحاظ نشده است ،و هر دوره از شورای شهر نقش به سزایی در  حصول در آمد پایدار شهرداری، داشته اند.

شهردار مریانج ساخت و مجتمع تجاری ورودی  مریانج را یکی ااز طرهای بزرگ   شهرداری در ۴ طبقه و با زیر بنایی قریب به ۴۰۰۰متر، در راستای در آمد پایدار برشمرد. و خاطرنشان کرد، با برنامه ریزی های به عمل آمده این مجتمع در ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد و درآمد  حاصل از آن وارد چرخه مالی شهرداری می گردد.

وی در پایان ضمن تشکر  از همکاری و حمایت شوراهای شهر مریانج در ادوار مختلف،  ابراز امیدواری کرد  با اجرای این طرح ها شاهد ایجاد شهری آباد در استان همدان باشیم .

 

نوشته های مرتبط