رؤسای کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر مریانج

رؤسای کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر مریانج مشخص شدند

در صحن علنی شورای اسلامی شهر مریانج پس از رأی گیری در بین اعضای این شورا، رؤسای کمیسیون‌های مختلف شورا مشخص شدند که به شرح ذیل است.
shora6maryanaj8

کمیسیون برنامه، بودجه و عمران: میثم مظاهری

کمیسیون خدمات شهری: باقر مظاهری

پکمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی: باقر مظاهری

خزانه دار: اکبر تجری

نماینده شورا در کمیسیون‌های ماده ۵ و ۷۷: میثم مظاهری

سخنگوی شورا: باقر مظاهری

نماینده شورا در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰: مرتضی مظاهری

نماینده شورا در کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰: معصومه افروزی

نماینده شورا در شورای شهرستان: میثم مظاهری

نوشته های مرتبط