خانه تاریخی گلستان،دریچه ای نو در معرفی فرهنگ مریانج

به گزارش روابط عمومی شهرداری مریانج،علیزاده ضمن بیان اینکه آثار و ابنیه تاریخی باعث معرفی فرهنگ هر منطقه به نسل های آینده می شود ،افزودند با برنامه ریزی هایی که در خصوص مرمت خانه تاریخی گلستان صورت گرفته است ،دریچه ای نو در معرفی فرهنگ شهر مریانج ایجاد می شود.

وی در ادامه در تشریح فرایند این طرح فرهنگی ،خاطرنشان کردند با تحقیقاتی که با همت  شهرداری و همکاری شورای شهر و تاییداداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان  در سال ۹۷ صورت پذیرفت، خانه ی گلستان از بین چندین خانه منطقه که بافت تاریخی داشتند،  انتخاب شد .

شهردار مریانج در ادامه، قدمت نزدیک به یک قرن ،معماری زمان قاجاریه،مرکزیت داشتن در شهر و وسعت و جذابیت  خانه را از شاخصه های مهم خانه ی گلستان برشمردند،که می تواند نقش به سزایی در معرفی آداب و رسوم منطقه داشته باشد.

3215156

علیزاده  در پایان افزودند  با افتتاح این  طرح شاخص فرهنگی ،تاریخی،مردم و مسافرین میتوانندعلاوه براستفاده از  موزه مردمشناسی که دربنای اصلی ایجاد میشود از طرح های حاشیه ای از جمله  ،خانه هنر و فرهنگ و بوم گردی  استفاده نمایند.

نوشته های مرتبط