حضور اعضای شورا در کارگاه زیباسازی شهرداری

اعضای جدید شورای شهر به همراه شهردار مریانج با حضور در کارگاه زیباسازی شهرداری از وضعیت انجام خدمات این کارگاه دیدن کردند.

تمامی خدمات ساخت اِلمان‌ها، باکس‌های زباله، تابلوها، نیمکت‌ها، چراغ‌های روشنایی و… مورد نیاز شهرداری جهت سطح شهر در این کارگاه تولید و آماده می‌شود.
shora6maryanaj16

نوشته های مرتبط