جمع آوری روزانه «هفت» تن خزان پاییزی از سطح شهر

مدیر خدمات شهری شهرداریی مریانج گفت: با توجه به خزان برگ درختان در این فصل، نیروهای خدمات شهری این شهر به صورت روزانه اقدام به جمع آنها می کند.
قدرت قادری ادامه داد: با توجه به روزهای پایانی برگ ریزان پاییزی، نیروهای تحت پوشش پیمانکار خدمات شهری روزانه بالغ بر هفت تن برگهای خزان شده را از سطح هر جمع آوری می‌کنند.
وی بیان کرد: بالغ بر ۷۰ درصد این خزان ها در محل خاص به منظور تبدیل به کود نگهداری می شود و الباقی آنها که دارای زباله هستند به محل دفع زباله ارسال می شود.

انتهای پیام/

photo_2019-12-02_01-45-35

نوشته های مرتبط