جلسه مشورتی شوراهای دوره پنجم و ششم برگزار شد

shora6maryanaj1
منتخبین مردم در ششمین دوره شورای اسلامی شهر مریانج به منظور تعامل و همفکری با اعضای شورای فعلی (پنجم) دیدار و گفتگو کردند.
این جلسه به میزبانی مهندس معصوم‌علیزاده شهردار مریانج صورت گرفت.

نوشته های مرتبط