جلسه شهردار و اعضا شورای شهر با معاون خبر صداوسیمای مرکز همدان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مریانج، معاون صداوسیمای مرکز همدان در دیدار با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مریانج نسبت به پخش خبرهای این شهر در اخبار صداوسیمای مرکز همدان به بحث و گفتگو نشستند.

در این جلسه ابتدا شهردار مریانج با اشاره به پخش اخبار در مریانج اظهار کرد: مریانج همواره یکی از شهرهایی است که دارای مراسمهای مختلفی است  و اتفاقات بزرگی نیز در آن رخ میدهد.

وی ادامه داد: متاسفانه چند سالی بود که این شهر با بی مهری صداوسیمای مرکز همدان روبرو بوده است که امیدواریم این عمل با مساعدت مسئولین فعلی صداوسیمای مرکز استان خاتمه یابد.

مهندس علیزاده بیان داشت: مردم مریانج ذهنیت خوبی را نسبت به صداوسیمای مرکز همدان ندارند و باید با پخش اخبار خوب از این شهر نظر مردم را تغییر دهیم.

همچنین مظاهری رئیس شورای اسلامی شهر مریانج نیز در این جلسه گفت: باید مجموعه شهری مریانج با صداوسیما تعامل و همکاری خوبی را برقرار کنند.

وی ادامه داد: ما آمادگی این را داریم که به اخبار مفید از این شهر به شما بدهیم و شما نیز از آن استفاده کرده و آن را به مرحله پخش برسانید.

در ادامه جلسه امدی الوندکوهی معاون خبر صداوسیمای مرکز همدان افزود: ابتدا به ساکن شما باید یک خبرنگار با تجهیزات مربوطه را به ما معرفی کنید.

وی ادامه داد: اخبار شما باید ارزش خبری برای سراسر استان داشته باشد تا بتوانیم مجوز پخش آن را صادر کنیم.

معاون صداوسیمای مرکز همدان بیان کرد: متاسفانه زمان پخش اخبار در شبکه همدان کاهش یافته است و از همین رو برای پخش اخبار با مکشل مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: در گذشته مدت پخش اخبار در روز ۷۵ دقیقه بود که در حال حاضر این زمان به ۳۰ دقیقه کاهش پیدا کرده است.

امید الوندکوهی اضافه کرد: اما با تمام این تفاصیر آماده هرگونه همکاری با مردم خوب شهر مریانج هستیم.

 

 

 

نوشته های مرتبط