توسعه گردشگری دره ماوشان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و خدمات الکتورنیکی شهرداری مریانج، برنامه ریزی برای توسعه دره ماوشان از شهر مریانج تا امامزاده (ع) سبب برگزاری جلسه ای سوی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان شد.
در این جلسه مالمیر مدیر میراث فرهنگی استان همدان, معصوم علیزاده شهردار مریانج, آرمند رئیس شورای شهر مریانج و رؤسای شوراها و دهیاران روستاهای سولان, توئیجین, موئیجین و برفجین حضور داشتند.
در این جلسه شهردار مریانج گفت: در تمامی مسیر شهر مریانج تا امامزاده محسن (ع) ظرفیت‌های مختلف گردشگری وجود دارد که با یک برنامه‌ریزی و طرح مناسب می‌توان آن را بالفعل تبدیل کرد.
رئیس شورای مریانج نیز افزود: طبیعت زیبا به‌عنوان جاذبه گردشگری طبیعی و امامزاده محسن به‌عنوان جاذبه گردشگری مذهبی، دو اهرم بسیار مناسب برای جذب گردشگری در مسیر مریانج تا امامزاده محسن(ع) هستند.

انتهای پیام/

نوشته های مرتبط