ارتباط با ما

آدرس :
میدان شهید بهشی ، شهرداری مریانج

 

تلفن :
۰۸۱-۳۴۲۶۲۵۵۱

۰۸۱-۳۴۲۶۲۵۵۲

 

فاکس :
۰۸۱-۳۴۲۶۳۳۶۰

 

سامانه پیامک :
۳۰۰۰۵۰۹۲

 

ایمیل روابط عمومی:
info@e-maryanaj.ir

 

ایمیل پشتیبانی:
support@e-maryanaj.ir

 

ایمیل مدیر سایت:
admin@e-maryanaj.ir

 

وب سایت :
http://e-maryanaj.ir

[cforms name=”Your default form”]