ترمیم تابلوهای تبلیغاتی بلوار ارتش

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مریانج، تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردهای موجود در بلوار ۸۵ متری ارتش در طوفان هفته گذشته همدان دچار نقص  و آسیب‌های جزئی شده بود.

از همین رو شهرداری مریانج نسبت به ترمیم مجدد این تابلوها اقدام و نواقص موجود آن نیز برطرف کرد.

نوشته های مرتبط