بهسازی خیابان شهدای نیروی انتظامی

مدیرفنی عمرانی شهرداری مریانج با اعلام این خبر اظهار کرد: خیابان شهدای نیروی انتظامی واقع در بلوار سرداران که در اسهای گذشته به دلیل حفاری‌های متعدد به طور کامل از بین رفته بود، بهسازی شد.
مسعود علیمحمدی ادامه داد:  ابتدای عملیات جدول گذاری نهری این خیابان به متراژ ۲۰۰ متر طول انجام شد.
وی اضافه کرد: در ادامه عملیات زیرسازی این مسیر به مساحت یک هزار متر مربع به استفاده از مصالح بیس صورت گرفت و در نهایت ریگلارژ آن نیز انجام شد.
مدیر فنی عمرانی شهرداری مریانج گفت: عملیات روکش  این مسیر نیز با ۲۰۰ تن آسفالت انجام شد تا این خیابان به طور کامل بهسازی شود.
وی خاطرنشان کرد: سال آینده نیز پیاده‌روهای این مسیر سنگ فرش می‌شود.

نوشته های مرتبط