بررسی وضعیت قنات واقع در مسیر گلزار شهدا

در جلسه ای با حضور معاون محترم عمرانی فرمانداری همدان ، کارشناس محترم اداره جهاد کشاورزی شهرستان آقای مهندس امانی و شهردار و رئیس شورای شهر و تعدادی از مالکین قنات مذکور وضعیت این قنات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه قنات مذکور در مسیر گلزار شهدا و جنب ساختمانهای مسکن مهر قرار دارد و در سال گذشته بعلت انجام عملیات عمرانی باعث ایجاد مشکل و ریزش در قسمتهایی از قنات شده بود لذا شهرداری و شورای اسلامی شهر پس از پیگیری موضوع با دعوت از مسئولین شهرستانی خواستار توجه به این قنات شدند.

قنات مریانج

قنات مریانج

نوشته های مرتبط