بررسی مشکلات پروژه های زیرساختی مریانج

جلسه با معاون استانداردیدار اعضای شورای اسلامی شهر مریانج به اتفاق شهردار محترم با مهندس تیموری معاون عمرانی استاندار همدان

در این دیدار ضمن تبریک به مهندس تیموری به جهت انتصاب ایشان به سمت معاون عمرانی استاندار پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره و پروژه های زیرساختی و مورد نیاز در شهر مریانج و مناطق تابعه
مورد بررسی قرار گرفت.

جزئیات و چگونگی انجام طرح ها نیز متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.
جلسه با استانداری

نوشته های مرتبط