افروزی رئیس جدید شورای شهر مریانج شد

shora6maryanaj8

در اولین جلسه رسمی اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر مریانج، ترکیب هیأت رئیسه این شورا مشخص شد که بر اساس رأی اعضا، خانم معصومه افروزی با ۵ رأی به عنوان رئیس، آقای مرتض مظاهری با ۵ رأی به عنوان نایب رئیس و آقای باقر مظاهری نیز با کسب هر ۵ رأی اعضا به عنوان منشی شورا انتخاب شدند.

مراسم تحلیف شورای دوره ششم شهر مریانج با حضور معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری همدان و بخشدار مرکزی همدان، در صحن شورای این شهر برگزار شد.

پس از اتمام این مراسم، رأی گیری برای انتخاب هیأت رئیسه برگزار شد که در نهایت «معصومه افروزی» با کسب پنج رأی توانست به عنوان رئیس شورا انتخاب شود.

افروزی در دوره پنجم شورای اسلامی مریانج نیز عضو بود و به مدت دو سال نیز به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهرستان همدان منصوب شده بود

در ادامه این جلسه «مرتضی مظاهری» با کسب هر پنج رأی اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر مریانج توانست به عنوان نایب رئیس و «باقر مظاهری» نیز با پنج رأی به عنوان منشی شورا انتخاب شدند.

همچنین با رأی اعضای شورای دوره ششم، «محسن معصوم‌علیزاده» شهردار دوره گذشته شهر مریانج به عنوان سرپرست این شهرداری منصوب شد تا اعضای شورای جدید شهر مریانج در اولین فرصت نسبت به بررسی و انتخاب شهردار جدید اقدام کنند.

نوشته های مرتبط