اجرای سرشاخه کاری باغ‌های گردوی مریانج

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مریانج، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان همدان در حاشیه سرشاخه کاری باغ های مریانج اظهار کرد: سرشاخه کاری یا تعویض تاج درخت در واقع تغیر رقم یک درخت نا مرغوب و کم محصول توسط عمل پیوند با ژنوتیپ‌های برتر موجود و ساز گار با منطقه است.

وی با بیان اینکه سرشاخه کاری درختان گردو توسط مراکز تحقیقاتی  مورد تایید قرار گرفته است، افزود: سرشاخه کاری به متصل کردن دو قسمت و بافت زنده گیاهی به یکدیگر به صورتی که از طریق باز زایی در محل اتصال  با هم یکی شده و پس از آن به عنوان یک گیاه  مستقل به زندگی و رشد خود ادامه می‌دهد، می‌گویند.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان همدان عمده ترین مشکل باغداران شهرستان همدان را بذری بودن درختان گردو دانست.

وی اضافه کرد: بذری بودن درختان گردو باعث می‌شود که هزینه‌های تولید از جمله هرس، آبیاری، مبارزه با آفات و بیماری‌ها و… افزایش یابد.

فضلی ادامه داد: این گونه باغ‌ها دارای اختلاط ارقام هستند که کیفیت و کمیت محصول بسیار پایینی دارند و احیای این گونه باغ‌ها از طریق پیوند، گامی موثر و اجتناب ناپذیر برای اصلاح کیفیت و کمیت  باغ‌های قدیمی و با عملکرد پایین شهرستان همدان است.

وی با اشاره به اینکه سطح باغ‌های گردو شهرستان همدان دو هزار و ۲۸۰ هکتار است، اعلام کرد: اکثر این باغ‌ها پایه بذری بوده و نیاز به اصلاح از طریق سرشاخه کاری دارند که به طور متوسط عملکرد آن سه هزار و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار است که سالیانه هفت هزار و ۲۹۶ تن گردو از این سطح  برداشت می‌شود.

انتهای پیام/

نوشته های مرتبط

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com