آموزش شهروندی

آموزش شهروندی

  • حقوق شهروندان

    فرهنگ شهروندی حلقه مفقوده جوامع شهری است که علاوه بر ایجاد هزینه‌های گزاف برای پیشبرد امور و مناسبات شهرنشینی، ساکن...

  • مشارکت در امور اجتماعی

    مشارکت، فرایند سهیم شدن در تصمیم‌ها، چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی است و وسیله‌ای است که دمکراسی به کمک آن ساخته...

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com