آسفالت ریزی خیابان احد و معابر پیرامون

به گزارش روابط عمومی شهرداری مریانج؛ در ادامه عملیات آسفالت ریزی و روکش آسفالت در سطح شهر، اینبار خیابان احد و کوچه های اطراف آن بعد از کندن و جمع آوری آسفالت مخروبه قبلی به مرحله آسفالت ریزی رسید.

بعد از کندن و جمع اوری نخاله های آسفالت قبلی، عملیات زیر سازی و درز گیری بعضی از نقاط این خیابان شروع شد و در نهایت با آماده سازی کامل، مرحله آسفالت ریزی با دستگاه فینیشر شروع شد.

همچنین تعدادی از کوچه های اطراف این خیابان نیز که تازه احداث شده بودند از جمله کوچه صف نیز آسفالت ریزی آنها با اتمام رسید.

در ادامه عملیات آسفالت ریزی به انتهای خیابان شهید موسوی خواهد رسید، این خیابان به نوعی وصل کننده کوچه شهیدان حاجی بابایی و خیابان احد به شرق کمربندی امام حسین (ع) می باشد که روزانه حجم بالایی از تردد خودروها در این خیابان صورت میگرد.

DSCF6358 DSCF6392 DSCF6354

نوشته های مرتبط