عوارض محلی | شهرداری مریانج

عوارض محلی

نظر به جایگاه مهم شهرداری ها به عنوان نهاد محلی و مردمی در زندگی روزمره شهروندان، ضروریست که به سلایق و خواسته منطقی اکثریت مردم توجه شده تا همراهی و مساعدت و مشارکت آنها را شاهد و موجب عمران و آبادانی شهرها با مشارکت حداکثری باشیم. از موضوعاتی که در همراهی و رضایت مندی شهروندان موثر است شفاف سازی مقررات و اطلاع رسانی عمومی و رعایت وضعیت مردم در کلیه اقدامات و رفتار عادلانه و دور از تبعیض از یک طرف و هزینه مناسب درآمدهای حاصل با توجه به مقررات و خواست مردم و با الویت بندی از طرف دیگر می باشد.
بر این اساس شهرداری مریانج هر سال بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تعرفه عوارض محلی را تهیه و به شورا اسلامی شهر جهت تصویب ارائه می نماید که پس از تصویب و تایید توسط استانداری محترم در سال بعد ملاک عمل شهرداری در اخذ عوارض خواهد بود. لازم بذکر است عوارض محلی در هر شهری با توجه به نظر شورای اسلامی آن شهر میتواند متفاوت باشد.

برای دریاف آخرین دفترچه عوارض محلی به صفحه اصلی سایت و قسمت عوارض محلی مراجعه نمایید.