شهرداران | شهرداری مریانج

شهرداران

admin-ajax2

حال حاضر آقای محسن معصوم علیزاده با انتخاب شواری دوره چهارم بعنوان شهردار شهر مریانج در حال انجام خدمت است. ایشان دارای سوابق مدیریتی و اولین شهردار بومی شهر مریانج می باشد و ایشان تحول در ساختار ، نیروی انسانی ، سیستم های ارائه خدمات ، مکانیزاسیون ، زیبا سازی ، عمران ، فضای سبز و سرمایه گذاری را از مهترین اهداف خود در این دوره اظهار داشته است

 

 

 

 

 

اسامی و نام شهردارن مریانج از ابتدای تاسیس شهرداری تا کنون
ردیفنام و نام خانوادگیاز تاریختا تاریخمدت انتصاب
1نادر آذری (سرپرست)1341/08/151341/10/152
2غلامرضا چاووشی1341/10/161342/11/2011
3محمد محمد علیزاده (سرپرست)1342/11/161343/03/203
4محمدرضا امامی1343/03/201344/04/0113
5مرتضی پیران1344/04/011347/05/0138
6رضا عظیمی1347/05/011348/12/0115
7نبی اله رئیسی1348/12/011356/06/0130
8خسرو منظری مقدم1351/06/011353/08/0124
9محمد علی فرهودی1354/12/011356/02/3015
10محمدرضا معتمدی1356/03/151356/11/307
11کاظم خانزاده1356/12/011357/12/3013
12سید حسن باقری1358/01/011359/02/3114
13حسن راحمی1359/03/011360/10/3020
14یوسف کامرانی1360/10/151364/09/2340
15مرتضی قهرمانی1364/10/011366/07/0133
16حسن محمودی ترک1366/08/011367/06/2011
17غلامرضا وزینی قیصر1367/06/201370/05/0636
18کریم مطهری موید1370/05/061371/11/0318
19امیر رضا یوسفیان1371/11/031373/11/0324
20محمدمهدی خداکریمیان1373/12/131375/07/0118
21صادق پوینده1375/07/011376/12/2918
22محسن زهری 1377/02/011382/02/2563
23رحیم الوندی1382/04/261388/12/2076
24سید جلیل موسوی1389/01/011392/07/3043
25محسن معصوم علیزاده1392/08/01