سابقه شهری | شهرداری مریانج

سابقه شهری

شهرداری مریانج در تاریخ ۱۳۴۲/۹/۷ بصورت رسمی با ابلاغ رسمی رئیس هیئت مدیره سازمان اتحادیه شهرداری های ایران به عضویت این سازمان پذیرفته شده و بعنوان شهرداری کار خود را در شهر مریانج شروع می کند. این شهرداری تا کنون محل حضور  ۲۴ شهردار و تلاش آنها بوده است. شهرداری مریانج باستناد قانون درجه شهرداری ها را یک به یک طی کرده و با ابلاغ وزیر محترم کشور در تاریخ ۱۳۸۵/۷/۱۰ از رتبه پنج به رتبه شش ارتقا پیدا کرده است.

ozvi

er-4-5

er-5-6

شهرداری مریانج در حال حاضر در ساختمان اصلی در مرکز شهر مریانج مستقر بوده که طرح توسعه آن در دست اجراست این شهرداری دارای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و ساختمان های انبار و گلخانه تولید نهاده های فضای سبز و پارکینگ و سکوی زباله می باشد.