سابقه و پیشینه | شهرداری مریانج

سابقه و پیشینه

تاریخچه

سنگ نگاره های دره دوستعلی و دوخواهران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مریانج, در جنوب غربی شهر مریانج ودر دامنه های کوهستان الونددره های سرسبز چشمه ها و جویبار های متعددی وجود دارد. ازبین آن دره ها  دره دوستعلی ودو خواهران...