سامانه 137 | شهرداری مریانج

سامانه ۱۳۷

سامانه ۱۳۷ در جهت کمک به شهروندان و دریافت درخواست های آنان و پیگیری مناسب و به موقع راه اندازی شده است این سامانه با ظرفیت های خود کمک شایانی به مدیریت شهری می کند در این راستا هر شهروند بنوعی یکی از اعضای شهرداری خواهد بود او با مشاهده مشکلات موجود در سطح شهر از طریق این سامانه می تواند پیام خود را به گوش مدیران شهری رسانده و حتی مورد را نیز پیگیری نماید. شهرداری مریانج با راه اندازی سامانه ۱۳۷ سعی در جلب رضایت شهروندان و همچنین پاسخگویی سریع و رفع مشکلات را در نظر دارد.

شما از طریق این سامانه و یا تماس با شماره ۱۳۷ می توانید مشکلات موجود در سطح شهر مریانج را به مسئولین اطلاع دهید و آن را نیز تا حصول نتیجه پیگیری نمایید.

برای ورود به سامانه ۱۳۷ شهرداری مریانج کلیک کنید

137